OFFICE LIKE HOME...

hee_28 - Foto.jpg

Hos Ildal arbejder vi i stor stil med udvikling af erhvervsejendomme, herunder space planning, koncept og design. Vi visualiserer konceptet for vores kunder, både i 3D og planer. 

Billede 26.01.2022 13.07.22.jpg

Bygstubben 3 er den første af 13 ens ejendomme opført løbende fra 1974 og i årene fremefter. Vejen er blind. Den oplagte lokation til arbejdspladsen nær hjem, indkøb, skole og institution.

Billede 26.01.2022 13.06.05.jpg

Ildal varetager bygningsejers inter-esser og bistår med udarbejdelse af drifts- og selskabsregnskaber, drift og vedligeholdelsesmanualer m.m.

Billede1.png

Ejendommen er ca. 6.500 kvm. multi-let erhverv til flere virksom-heder. Området er under omdan-nelse til boliger og må forventes at ændre karakter.

SENESTE NYHEDER

01

02

03