top of page

EJENDOMSRÅDGIVNING

 • Identificere potentielle udviklingsprojekter

 • Udvikling og optimering af tomme erhvervsejendomme  

 • Udarbejdelse af ejendomsudviklingsanalyser

 • Udarbejdelse af konverteringsanalyser

 • Udarbejdelse af risikoanalyser og porteføljeanalysere

 • Analyse af forbedringstiltag

 • Udvikling af bæredygtige ejendomstiltag, herunder energioptimeringsanalyser

Forretningsudvikling og
konceptudvikling

 • Vurdering af mulige nye forretninger, herunder porteføljesammensætning, selskabsstrukturer, organisationsudvikling m.m.

 • Konceptudvikling i samarbejde med relevante samarbejdspartnere, herunder udfærdigelse af ejendomsbrand/image, identiet, salgsstrategi, arbejdsprocesser, systemflow m.m.

 • Servicekonceptudvikling i form af pris/ydelses analyser, produkt udbud/tilbud og dagligdags håndtering

Ejendomsudvikling

Ejendomsrådgivning

 • Ejendomsrådgivning

 • Vurdering af mulige nye ejendomsinvesteringer, herunder køb og salg af erhvervsejendomme

 • Udarbejdelse af investeringsstrategier og porteføljestrategier

 • Lede due diligence processer fra start til slut

 • Rejsning af kapital til fonde og joint ventures

 • Investor rådgivning

 • Udarbejdelse af værdiansættelser og ejendomsvurderinger

 • Sikre korrekt datagrundlag og retvisende rapportering til kvartalsregnskaber og årsregnskaber

 • Gennemgang af ejendomsregnskaber og ejendomskonti 

 • Opstilling af rapporteringsværktøjer

 • Udarbejdelse af årshjul og rapporteringsplaner

 • Gennemgang af ejendommens ombygningsøkonomi og kontrollering heraf

 • Ledelses- og bestyrelsesrapportering, herunder analyser og kommentarer

Ejendomsrapportering

 • Generel rådgivning, herunder sparring til ledelse og bestyrelse

 • Udfærdigelse af ledelses- og bestyrelses præsentationer, samt deltagelse heri

 • Strategiarbejde, herunder udarbejdelse af 3, 5 og 10 års planer

 • Udarbejdelse af bestyrelsesindstillinger

 • Drafte budbreve, deltagelse i forhandlinger og opnåelse af enighed ved køb- og salg mellem parterne

 • Udfærdigelse af analyser og beregninger af ejen-domsselskabers administration, drift og forvaltning

 • Udarbejdelse af årsregnskab og koncernregnskab i samarbejde med revisor

 • Udarbejdelse af udlejningsstrategier og netværk med samarbejdspartnere

 • Udfærdigelse af drift- og varmeregnskaber

 • Udfærdigelse af ejendomsbudgetter

 • Opgørelse af skattepligtig indkomst og sambeskatningsindkomst

Ledelses- og
​ 
bestyrelsesarbejde

Administration, drift og
forvaltning

bottom of page